เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการมีเว็บไซต์ไว้ประชาสัมพันธ์ /ส่งเสริมการขาย แต่มีข้อมูลไม่มาก หรือทำ portfolio  

Website Basic ราคา 3,900 บาท ระยะเวลา 3-4 วัน
เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นที่ต้องการมีเว็บไซต์ไว้ประชาสัมพันธ์ หรือ ส่งเสริมการขาย และมีข้อมูลไม่เยอะ

– จัดทำเว็บไซต์ไม่เกิน 10 หน้า
– ระบบหลังบ้าน (Back office) เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้
– แก้ไขงานฟรีได้ 3 ครั้ง
– เว็บไซต์รองรับการแสดงผลในทุกหน้าจอ (Responsive)
– ติดตั้ง Google Analytics
– ติดตั้ง Google Search Console
– แผนที่ Google Maps
– รองรับ SEO และ การตลาดออนไลน์
– ลิงค์ไป Social Media ต่างๆ 
– ระบบ Contact form
– Banner / ภาพสไลด์
– พร้อมคู่มือการใช้งาน

** ราคานี้ ยังไม่รวม Domain+Hosting **

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ทำเว็บหลายภาษา +ภาษาละ 1,500 บาท (ลูกค้าแปลมา)
– เพิ่มหน้าเว็บไซต์ 500 บาท/หน้า