เพราะการออกแบบเว็บไซต์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการทำSEOให้ประสบความสำเร็จ