ทำภาพโปรโมทสินค้า Ads Social Media ทุกชนิด, Line Sticker, Infographic Design
LINE STICKER

ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์  LINE STICKER

**** เรท ราคา /1 คาเรคเตอร์ ****
8 ภาพ > 2,000 บาท / 3-5 วัน
16 ภาพ > 3,200 บาท / 5-7 วัน
24 ภาพ > 4,800 บาท / 7-10 วัน
32 ภาพ > 6,400 บาท / 10-15 วัน
40 ภาพ > 7,500 บาท / 15-20 วัน

รวมภาพ main และ tab แล้ว

รายละเอียดราคาเพิ่มเติม
- แก้ไขได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง
- หากมีการแก้เกินกำหนด คิดครั้งละ 500 บาท
- เพิ่มตัวละคร 500 บาท / 1 คาเรคเตอร์
- เพิ่มเสื้อผ้า / พรอพที่มีรายละเอียดสูง เช่น รถทุกชนิด เพิ่ม 150 บาท / 1 แบบ
- พรอพเล็กๆน้อยๆ ที่มีรายละเอียดไม่เยอะ เช่น หมวก มือถือ โต๊ะ ประตู ฯลฯ วาดฟรี
- หากต้องการไฟล์ AI เพิ่ม 1,000 บาท
** แก้ Reject จนกว่าจะผ่าน **

ทำภาพโปรโมทสินค้า , Graphic Design

**** เรท ราคา****
Ads social media (Facebook / Twitter / IG ) เริ่มต้นที่ 500 บาท
Infographic Design, แผนที่  เริ่มต้นที่ 800 บาท