การใส่รูป/คลิป youtube | คู่มือ WORDPRESS สำหรับผู้เริ่มต้น

การใส่รูป/คลิป youtube | คู่มือ WORDPRESS สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือ Wordpress
การใส่รูป/คลิป youtube ลงในเว็บ | คู่มือ WORDPRESS สำหรับผู้เริ่มต้น ขั้นตอน การใส่รูปภาพ ลงในเว็บไซต์ สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกเม้าท์เลือกตำแหน่งที่จะใส่รูปภาพลงไป 2. กดปุ่ม "เพิ่มสื่อ" เพื่อเลือกรูปภาพ 3. กด "อัพโหลดไฟล์" เพื่ออัพรูปภาพลงไป จากนั้นรูปภาพจะปรากฎลงใน "คลังไฟล์สื่อ" ต่อมาให้คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ 4. เลือกขนาดของรูปภาพที่ต้องการ (ระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ต้นฉบับที่อัพลงไป) 5. กด "ใส่ไฟล์ลงในเครื่อง" รูปภาพก็จะปรากฎลงในช่องบทความ 6. คลิก เพื่อจัดตำแหน่งของภาพให้เหมาะสม เท่านี้ก็ลงรูปได้แล้ว ขั้นตอน การใส่คลิปวิดีโอจาก youtube ลงในเว็บไซต์ สามารถทำได้ดังนี้ 1. กดที่ ไอคอน ตามรูป 2. จะปรากฎหน้า ป๊อปอัพขั้นมา จากนั้นให้ copy ลิงค์จาก youtube มาใส่ตามภาพ แล้วกด "ตกลง" 3. คลิปวิดีโอจาก youtube ก็จะมาอยู่บน เนื้อหาบทความของเราเรียบร้อย
Read More
การจัดการเมนู (Menus) | คู่มือ WORDPRESS สำหรับผู้เริ่มต้น

การจัดการเมนู (Menus) | คู่มือ WORDPRESS สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือ Wordpress
การจัดการเมนู (Menus) | คู่มือ WORDPRESS สำหรับผู้เริ่มต้น การปรับแต่ง/จัดการเมนู สามารถทำได้ดังนี้ 1. เข้าไปที่เมนู "รูปแบบเว็บ (Appearance)" 2. ไปที่เมนู "เมนู (Menus)" 3. ให้ทำการสร้างเมนูใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม "สร้างเมนูใหม่" 4. สามารถเลือกเมนูจาก หน้า Pages/Posts ที่เราสร้างไว้ รวมทั้งลิงก์และหมวดหมู่อื่นๆด้วย เมื่อติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าเมนูที่ต้องการแล้ว จากนั้นให้กดที่ปุ่ม "เพิ่มลงเมนู" เพื่อเพิ่มเมนูลงใน "ช่องหมายเลข 5" 5. จากนั้นก็สามารถปรับแต่งเมนูได้อิสระ โดยการใช้ เม้าท์ลากขึ้น/ลง เพื่อจัดตำแหน่งได้ตามต้องการ 6. ตั้งชื่อกลุ่มเมนูที่จัดตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว 7. เลือก "Primary Menu" เพื่อตั้งให้เป็นเมนูหลัก 8. เสร็จแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "บันทึกเมนู"
Read More
การเพิ่ม User/Admin | คู่มือ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

การเพิ่ม User/Admin | คู่มือ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือ Wordpress
การเพิ่ม User/Admin และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ การเพิ่ม User/Admin เป็นการเพิ่มผู้ใช้คนอื่นๆ ให้สามารถเข้ามาใช้งานในระบบต่างๆของเว็บไซต์ได้ ซึ่งสามารถเพิ่มและกำหนดขอบเขตต่างๆได้ดังนี้ ให้เข้าไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน Users" จากนั้นไปที่ปุ่ม "เพิ่มผู้ใช้ใหม่ Add New" จะปรากฎฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ใช้งานตามภาพด้านล่าง 1. ให้กรอกข้อมูลให้ครบ (ช่องเว็บไซท์ ให้เว้นไว้ได้) 2. กดที่ปุ่ม "แสดงรหัสผ่าน" เพื่อกำหนดรหัสให้ผู้ใช้ 3. ให้เลือก บทบาทของผู้ใช้ ที่เราต้องการ สิทธิ์หรือบทบาทของผู้ใช้งานมีดังต่อไปนี้ 3.1. สมาชิกรับข่าว (Subscriber) คือ สมาชิกทั่วไป สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะส่วนของเมนู Profile จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้น 3.2. ผู้ควบคุมเว็บ (Administrator) คือ ผู้ดูและระบบ สามารถจัดการได้ทุกอย่างภายในเว็บไซต์ 3.3. ผู้ตรวจทาน (Editor) คือ บรรณาธิการเว็บ สามารถเข้าใช้งานเมนู Posts, Media, Links, Pages, Comments และ Profile ได้อย่างเต็มรูปแบบ และจะมองเห็นเมนู Tools แต่ไม่สามารถจัดการรายละเอียดได้ 3.4. ผู้เขียน (Author) คือ ผู้เขียนบทความ สามารถใช้งานเมนู Posts ได้แต่ไม่สามารถ ปิด Comments ได้ สามารถใช้งานเมนูอย่าง Media, Comments, Profile ได้ปกติ และจะมองเห็นเมนู Tools แต่ไม่สามารจัดการอะไรได้ 3.5. ผู้มีส่วนร่วม (Contributor) คือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บได้ สามารถ Posts บทความได้ แต่ต้องผ่านการตรวจทานจากผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์อนุญาตก่อน บทความนั้นถึงจะแสดงบนเว็บได้ มีสิทธิ์ Comments และแก้ไข Profile ได้ 4. เมื่อได้รายละเอียดครบแล้ว ให้กดปุ่ม "เพิ่มผู้ใช้ใหม่" เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน
Read More
การสร้างหน้า (Pages) | คู่มือ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

การสร้างหน้า (Pages) | คู่มือ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือ Wordpress
การสร้างหน้า (Pages) Pages คือ หน้าของเว็บไซต์ ที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการ ซึ่งขั้นตอนการสร้างหน้าใหม่ของ WordPress มีง่ายๆดังนี้ 1. เข้าไปที่เมนู "หน้า (Pages)"  2. ไปที่ "เขียนหน้าใหม่ (Add New)" 3. จากนั้นก็ทำการใส่เนื้อหาลงไป เหมือนขั้นตอน การสร้างบทความ (Posts)
Read More
การสร้างบทความ (Posts) | คู่มือ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

การสร้างบทความ (Posts) | คู่มือ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือ Wordpress
การสร้างบทความ (Posts) เมนูเรื่อง(Posts) จะประกอบไปด้วย - เรื่องทั้งหมด (All Posts) คือ บทความที่ถูกโพสทั้งหมด - เขียนเรื่องใหม่ (Add New) คือ การเพิ่มโพสใหม่ - หมวดหมู่ (Categories) คือ การแบ่งกลุ่มของบทความ - ป้ายกำกับ ( Tags) คือ การติดแท๊กบทความอื่นๆเข้ามาที่บทความที่เราโพสขึ้น การเพิ่มหมวดหมู่ (Categories) ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนบทความ ควรที่จะต้องจัดหมวดหมู่ของบทความก่อนเพื่อความสะดวกในการจัดการภายหลัง การจัดหมวดหมู่บทความ คือการแยกประเภทแต่ละบทความให้เป็นกลุ่มต่างๆ เช่น บทความ อาจจะมีแบ่งเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวโปรโมชั่น ,ข่าวกิจกรรม ฯลฯ เป็นการจัดกลุ่มเนื้อหาที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ง่ายแก่การค้นหาและอ่านบทความนั้นๆ วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ ให้ไปที่ หมวดหมู่ (Category) เพิ่มรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อใส่ชื่อของ หมวดหมู่ (Categories) ลงไป 2. Slug ใส่ข้อความอ้างอิงลงไป แต่ถ้าหากปล่อยว่างไว้ ระบบจะนำข้อความในช่อง Name มาใส่ให้อัตโนมัติ 3. หมวดหมู่หลัก เลือก ไม่มี หากต้องการสร้างเป็นหมวดหมู่ที่แยกออกไป หรือ เลือกเป็น หัวข้อหมวดหมู่นั้นๆ หากต้องการ สร้างเป็นหมวดหมู่ย่อยข้างใน 4. คำขยายความใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ (Categories) หรือหมายเหตุต่างๆ(จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม สร้างหมวดหมู่ใหม่ ด้านล่าง การเพิ่มบทความหรือการเขียนเรื่องใหม่ เป็นการเพิ่มเรื่องหรือบทความที่จะแสดงบนหน้าเว็บ สามารถกำหนดหมวดหมู่ของเรื่อง/ใส่รูปภาพ/ใส่แท๊ก โดยให้ไปที่เมนู “เขียนเรื่องใหม่ (Add New) ” และทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ใส่ชื่อเรื่อง 2. ใส่เนื้อหาของบทความลงไป 3. กดปุ่ม "เพิ่มสื่อ" เมื่อต้องการที่จะใส่รูปภาพลงไปในบทความ 4. เลือกหมวดหมู่ของบทความ 5. ใส่ป้ายกำกับ tag เช่น ถ้าบทความมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายกระเป๋า ก็ให้ใส่คำว่า "กระเป๋า" พร้อมกับ ใส่ชื่อรุ่น และ เชื่อยี่ห้อลงไป (ใส่ได้ไม่ควรเกิน3-5คำ) 6. ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง เป็นการเลือกรูปที่ต้องการให้โชว์เป็นภาพหัวข้อของบทความ (ควรใส่ทุกครั้ง เพราะจะทำให้บทความดูดียิ่งขึ้น) [caption id="attachment_412" align="aligncenter" width="640"] 6.1 เมื่อเลือกตั้งค่ารูปประจำเรื่อง รูปจะโชว์ในลักษณะแบบนี้[/caption] 7. กดปุ่ม เผยแพร่ เมื่อต้องการจะโพสบทความทันที/กดปุ่ม บันทึกฉบับร่าง หากยังไม่ต้องการลงบทความทันที แต่ต้องการเก็บไว้ก่อน / ปุ่มดูก่อน เป็นการเข้าไปดูบทความที่พิมพ์ไว้ก่อนเผยแพร่จริง
Read More