มีคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานเบื้องต้นได้