คู่มือการใช้งาน WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือ wordpress
คู่มือการใช้งาน WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น
การสร้างบทความ (Posts)
การใส่รูป ใส่คลิป youtube ลงในเว็บ
การสร้างหน้า (Pages)
การจัดการเมนู (Menus)
– การใช้งาน  WooCommerce
– การลงสินค้า
การเพิ่ม User/Admin