การเพิ่ม User/Admin และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ

คู่มือ wordpress
การเพิ่ม User/Admin เป็นการเพิ่มผู้ใช้คนอื่นๆ ให้สามารถเข้ามาใช้งานในระบบต่างๆของเว็บไซต์ได้ ซึ่งสามารถเพิ่มและกำหนดขอบเขตต่างๆได้ดังนี้
ให้เข้าไปที่เมนู “ผู้ใช้งาน Users” จากนั้นไปที่ปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้ใหม่ Add New” จะปรากฎฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ใช้งานตามภาพด้านล่าง

คู่มือ wordpress
1. ให้กรอกข้อมูลให้ครบ (ช่องเว็บไซท์ ให้เว้นไว้ได้)
2. กดที่ปุ่ม แสดงรหัสผ่าน” เพื่อกำหนดรหัสให้ผู้ใช้
3. ให้เลือก บทบาทของผู้ใช้ ที่เราต้องการ สิทธิ์หรือบทบาทของผู้ใช้งานมีดังต่อไปนี้

3.1. สมาชิกรับข่าว (Subscriber) คือ สมาชิกทั่วไป สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะส่วนของเมนู Profile จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้น
3.2. ผู้ควบคุมเว็บ (Administrator) คือ ผู้ดูและระบบ สามารถจัดการได้ทุกอย่างภายในเว็บไซต์
3.3. ผู้ตรวจทาน (Editor) คือ บรรณาธิการเว็บ สามารถเข้าใช้งานเมนู Posts, Media, Links, Pages, Comments และ Profile ได้อย่างเต็มรูปแบบ และจะมองเห็นเมนู Tools แต่ไม่สามารถจัดการรายละเอียดได้
3.4. ผู้เขียน (Author) คือ ผู้เขียนบทความ สามารถใช้งานเมนู Posts ได้แต่ไม่สามารถ ปิด Comments ได้ สามารถใช้งานเมนูอย่าง Media, Comments, Profile ได้ปกติ และจะมองเห็นเมนู Tools แต่ไม่สามารจัดการอะไรได้
3.5. ผู้มีส่วนร่วม (Contributor) คือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บได้ สามารถ Posts บทความได้ แต่ต้องผ่านการตรวจทานจากผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์อนุญาตก่อน บทความนั้นถึงจะแสดงบนเว็บได้ มีสิทธิ์ Comments และแก้ไข Profile ได้

4. เมื่อได้รายละเอียดครบแล้ว ให้กดปุ่ม “เพิ่มผู้ใช้ใหม่” เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน