การสร้างหน้า (Pages)

คู่มือ wordpress
Pages คือ หน้าของเว็บไซต์ ที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการ ซึ่งขั้นตอนการสร้างหน้าใหม่ของ WordPress มีง่ายๆดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู “หน้า (Pages)” 
2. ไปที่ “เขียนหน้าใหม่ (Add New)”
3. จากนั้นก็ทำการใส่เนื้อหาลงไป เหมือนขั้นตอน การสร้างบทความ (Posts)