การสร้างบทความ (Posts)

คู่มือ wordpress

เมนูเรื่อง(Posts) จะประกอบไปด้วย
เรื่องทั้งหมด (All Posts) คือ บทความที่ถูกโพสทั้งหมด
เขียนเรื่องใหม่ (Add New) คือ การเพิ่มโพสใหม่
หมวดหมู่ (Categories) คือ การแบ่งกลุ่มของบทความ
ป้ายกำกับ ( Tags) คือ การติดแท๊กบทความอื่นๆเข้ามาที่บทความที่เราโพสขึ้น

การเพิ่มหมวดหมู่ (Categories)

ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนบทความ ควรที่จะต้องจัดหมวดหมู่ของบทความก่อนเพื่อความสะดวกในการจัดการภายหลัง การจัดหมวดหมู่บทความ คือการแยกประเภทแต่ละบทความให้เป็นกลุ่มต่างๆ เช่น บทความ อาจจะมีแบ่งเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวโปรโมชั่น ,ข่าวกิจกรรม ฯลฯ เป็นการจัดกลุ่มเนื้อหาที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ง่ายแก่การค้นหาและอ่านบทความนั้นๆ

คู่มือ wordpress

วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ ให้ไปที่ หมวดหมู่ (Category) เพิ่มรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อใส่ชื่อของ หมวดหมู่ (Categories) ลงไป
2. Slug ใส่ข้อความอ้างอิงลงไป แต่ถ้าหากปล่อยว่างไว้ ระบบจะนำข้อความในช่อง Name มาใส่ให้อัตโนมัติ
3. หมวดหมู่หลัก เลือก ไม่มี หากต้องการสร้างเป็นหมวดหมู่ที่แยกออกไป หรือ เลือกเป็น หัวข้อหมวดหมู่นั้นๆ หากต้องการ สร้างเป็นหมวดหมู่ย่อยข้างใน
4. คำขยายความใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ (Categories) หรือหมายเหตุต่างๆ(จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม สร้างหมวดหมู่ใหม่ ด้านล่าง

การเพิ่มบทความหรือการเขียนเรื่องใหม่

คู่มือ wordpress
เป็นการเพิ่มเรื่องหรือบทความที่จะแสดงบนหน้าเว็บ สามารถกำหนดหมวดหมู่ของเรื่อง/ใส่รูปภาพ/ใส่แท๊ก
โดยให้ไปที่เมนู “เขียนเรื่องใหม่ (Add New) ” และทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ใส่ชื่อเรื่อง
2. ใส่เนื้อหาของบทความลงไป
3. กดปุ่ม “เพิ่มสื่อ” เมื่อต้องการที่จะใส่รูปภาพลงไปในบทความ
4. เลือกหมวดหมู่ของบทความ
5. ใส่ป้ายกำกับ tag เช่น ถ้าบทความมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายกระเป๋า ก็ให้ใส่คำว่า “กระเป๋า” พร้อมกับ ใส่ชื่อรุ่น และ เชื่อยี่ห้อลงไป (ใส่ได้ไม่ควรเกิน3-5คำ)
6. ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง เป็นการเลือกรูปที่ต้องการให้โชว์เป็นภาพหัวข้อของบทความ (ควรใส่ทุกครั้ง เพราะจะทำให้บทความดูดียิ่งขึ้น)

ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง
6.1 เมื่อเลือกตั้งค่ารูปประจำเรื่อง รูปจะโชว์ในลักษณะแบบนี้

7. กดปุ่ม เผยแพร่ เมื่อต้องการจะโพสบทความทันที/กดปุ่ม บันทึกฉบับร่าง หากยังไม่ต้องการลงบทความทันที แต่ต้องการเก็บไว้ก่อน / ปุ่มดูก่อน เป็นการเข้าไปดูบทความที่พิมพ์ไว้ก่อนเผยแพร่จริง