การจัดการเมนู (Menus) | คู่มือ WORDPRESS สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือ wordpress

การปรับแต่ง/จัดการเมนู สามารถทำได้ดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู “รูปแบบเว็บ (Appearance)”
2. ไปที่เมนู “เมนู (Menus)”
3. ให้ทำการสร้างเมนูใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม “สร้างเมนูใหม่”
4. สามารถเลือกเมนูจาก หน้า Pages/Posts ที่เราสร้างไว้ รวมทั้งลิงก์และหมวดหมู่อื่นๆด้วย เมื่อติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าเมนูที่ต้องการแล้ว จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “เพิ่มลงเมนู” เพื่อเพิ่มเมนูลงใน “ช่องหมายเลข 5”
5. จากนั้นก็สามารถปรับแต่งเมนูได้อิสระ โดยการใช้ เม้าท์ลากขึ้น/ลง เพื่อจัดตำแหน่งได้ตามต้องการ
6. ตั้งชื่อกลุ่มเมนูที่จัดตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
7. เลือก “Primary Menu” เพื่อตั้งให้เป็นเมนูหลัก
8. เสร็จแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่ม “บันทึกเมนู”